Bli medlem

Så här blir du medlem i Växjö Vipers

Vill du också visa ditt stöd för Växjö Vipers?


Du kan visa ditt stöd för Växjö Vipers genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är: 400 kr per medlem eller 600 kr per familj och betalas in på BG 639-8770. Ange att betalningen gäller medlemsavgift, samt namn och personnummer på den/de personer medlemsavgiften gäller, alt. mejla till kansli@vaxjovipers.se.